Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
AKtywni seniorzy

Aktywni seniorzy z gminy Trzebielino

Aktywni seniorzy, uczestnicy projektu Senio-RITA, bardzo chętnie włączają się we wszelkie działania na rzecz społeczności lokalnej. Jedną z takich inicjatyw było upiększanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starkowie, gdzie na co dzień odbywają się zajęcia animacyjne w ramach projektu.

Pan Józef własnoręcznie wykonał zabezpieczenia do nasadzeń znajdujących się wokół świetlicy, które wspólnie z Panią Marianną i Panią Krystyną zamontowali, upiększając w ten sposób teren punktu animacyjnego.

Gratulujemy pomysłowości, ale przede wszystkim inicjatywy!

AKtywni seniorzy
Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski