Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki

Być mądrym

Mobilne poradnictwo psychologiczne

Powiatowe Centrum Usług Społecznych działające przy PCPR w Bytowie prowadzi punkt informacji i poradnictwa dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Udzielane są m.in. porady psychologiczne w systemie kontaktu osobistego i poradnictwa telefonicznego. Po zdiagnozowaniu potrzeb poszczególnych uczestników projektu (szczególnie osób mających trudności z poruszaniem) wdrażane jest mobilne poradnictwo psychologiczne.

Warsztaty dla seniorów i osób niepełnosprawnych

W każdej gminie realizującej projekt odbywają się warsztaty z zakresu animacji i profilaktyki osób zależnych poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie obszarów psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności. Osoby zależne usprawniają asertywność, komunikację, rehabilitację poznawczą (pamięć i koncentrację). Uczą się radzenia z trudnościami dnia codziennego oraz przeciwstawiania się wszelkim sposobom wykluczenia związanego z wiekiem i niepełnosprawnością.

Szkolenia z zakresu komunikacji i eliminacji stresu dla opiekunów faktycznych

W każdej gminie projektu realizowane są również szkolenia z zakresu profesjonalizacji usług opiekuńczych dla opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych. Tematyka zajęć dotyczy specyfiki pracy i opieki nad osobami zależnymi. Opiekunowie w trakcie warsztatów mają okazję skonsultowania ze specjalistami osobistych predyspozycji w świadczeniu usług społecznych. Prowadzone są także praktyczne zajęcia z zakresu eliminacji stresu, nie przenoszenia stresu zawodowego na obszary życia osobistego oraz zachowania pozytywnych relacji opiekun-osoba zależna.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski