Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki

Lokalne punkty usług społecznych

Przy każdym Ośrodku Pomocy Społecznej i PCPR w Bytowie powstanie Lokalny Punkt Usług Społecznych, który będzie odpowiedzialny za realizację projektu na terenie danej gminy. Zatrudnieni zostaną specjaliści usług społecznych. Specjalista odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie procesu rekrutacji osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych do projektu. Przy każdym gminnym Punkcie Usług Społecznych działać będzie Koło Wolontariatu Senioralnego.

Lokalny Punkt organizował będzie usługi opiekuńcze i asystenckie oraz zachęcał opiekunów i osoby zależne do wspólnego korzystania z zajęć animacyjnych i aktywizacyjnych – udział
w piknikach, imprezach gminnych i warsztatach.

Dla uczestników z terenu gminy Bytów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
adres: ul. Miła 26a, 77-100 Bytów, tel. 59 822 51 01
e-mail: mops-bytow@wp.pl, strona internetowa: www.mopsbytow.pl
specjalista usług społecznych:
Marzena Prądzyńska, e-mail: m.pradzynska@mopsbytow.pl, tel. 59 822 51 01 wew. 35
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny: w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Plan zajęć we wrześniu 2023.

Plan zajęć w październiku 2023.

Dla uczestników z terenu gminy Borzytuchom:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu
adres: ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom, tel. 59 821 13 17
e-mail: gops.borzytuchom.spr@wp.pl,
specjalista usług społecznych:
Monika Zaborowska e-mail: seniorita.borzytuchom@gmail.com, tel. 59 821 13 17
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

Dla uczestników z terenu gminy Kołczygłowy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach
adres: ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy
e-mail: kontakt@gopskolczyglowy.pl, strona internetowa: www.gopskolczyglowy.pl
specjalista usług społecznych:
Małgorzata Rudnik, e-mail: m.rudnik@gopskolczyglowy.pl, tel. 59 821 39 07
Ewelina Roman, e-mail: e.roman@gopskolczyglowy.pl, tel. 59 821 39 07
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

Dla uczestników z terenu gminy Lipnica:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy
adres: ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica, tel. 59 821 70 93
e-mail: gops@gopslipnica.pl, strona internetowa www.gopslipnica.pl
specjalista usług społecznych:
Alicja Kniter, e-mail: akniter@gopslipnica.pl
Ewa Seniuś–Olik, e-mail: esenius-olik@gopslipnica.pl tel. 59 821 70 93, 730 800 595
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

Dla uczestników z terenu gminy Miastko:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
adres: ul. Juliana Tuwima 1, 77-200 Miastko, tel. 59 857 27 86
e-mail: mgops@miastko.pl, strona internetowa: www.bip.mgops.miastko.pl
specjalista usług społecznych:
Ewa Mordak, e-mail: ewa.mordak@mgops.miastko.pl, tel. 570 902 029
Aleksandra Krauze, e-mail: aleksandra.krauze@mgops.miastko.pl, tel. 570 902 029
Krystian Dobrowolski, e-mail: krystian.dobrowolski@mgops.miastko.pl, tel. 570 902 029
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30.

Dla uczestników z terenu gminy Parchowo:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie
adres: ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. 59 821 48 36
e-mail: gops@parchowo.pl, strona internetowa: www.gops-parchowo.pl
specjalista usług społecznych:
Mirosława Więckowska, e-mail: gops@parchowo.pl, tel. 59 821 48 36
Marta Lutz, e-mail: gops@parchowo.pl, tel. 59 821 48 36
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Dla uczestników z terenu gminy Studzienice:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach
adres: ul. Kaszubska 7, 77-143 Studzienice, tel. 59 821 66 13
e-mail: gops@studzienice.pl, strona internetowa: www.studzienice.naszops.pl
specjalista usług społecznych:
Marianna Chirk, e-mail: gops@studzienice.pl, tel. 59 821 66 13
Małgorzata Talecka, e-mail: gops@studzienice.pl, tel. 59 821 66 13
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

Dla uczestników z terenu gminy Trzebielino:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie
adres: ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, tel. 59 858 02 55
e-mail: gops_trzebielino@wp.pl, strona internetowa: www.trzebielino.pl
specjalista usług społecznych:
Grażyna Sieklucka, e-mail: gopsseniorita@op.pl, tel. 59 858 02 55
Wioletta Zaborska, e-mail: gopsseniorita@op.pl, tel. 59 858 02 55
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30

Dla uczestników z terenu gminy Tuchomie:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu
adres ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, tel. 59 821 50 53
e-mail: gops@tuchomie.pl, strona internetowa: www.gopstuchomie.pl
specjalista usług społecznych:
Krystyna Megger
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30

Dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i poradnictwa psychologicznego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
adres: ul. Miła 26, 77-100 Bytów, tel. 59 822 80 68.
e-mail: kontakt@pcprbytow.pl, strona internetowa: www.pcprbytow.pl
specjalista usług społecznych:
Marzena Bazner, e-mail: m.bazner@pcprbytow.pl, tel. 59 822 80 68 wew. 31.
Dorota Strzyżewska, e-mail: d.strzyzewska@pcprbytow.pl, tel. 59 822 80 68 wew. 31.
Lokalny Punkt Usług Społecznych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski