Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
Seniorzy podczas spotkania

Pogadanka o bezpieczeństwie w sieci

W ramach projektu „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” seniorki ze Świetlic z Gminy Miastko spotkały się w dniu 04.03.2022 r. z policjantami Komisariatu Policji w Miastku Damianem Chamier Gliszczyńskim  i Aleksandrem Sztobnickim.

Pogadanka dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w sieci, zasad kontaktów z osobami obcymi, aby nie stać się ofiarami przestępstw. Ważnym punktem była kwestia bezpiecznego korzystania z internetu oraz telefonów komórkowych m.in. oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta”, zalecanej ostrożności przy zawieraniu znajomości przez internet oraz zachowaniu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski