Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki

Zajęcia animacyjne w świetlicach w gminie Miastko

Na terenie Gminy Miastko trwają zajęcia animacyjne w ramach projektu „ Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.”

Zajęcia odbywają się w czterech punktach tj.:
– świetlica wiejska w Dretyniu,
– świetlica wiejska w Świerzenku,
– świetlica wiejska w Słosinku,
– świetlica MGOK MIASTKO.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej ze świetlic, uczestnicy są zadowoleni i jak widać humory im dopisują.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski