Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
Wycieczka

Zaproszenie dla uczestników projektu z gminy Parchowo

Zapraszamy wszystkich seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami jak i ich opiekunów z terenu gminy Parchowo na wycieczkę do Faktorii Konia Trojańskiego w Oskowie, dnia 30 września 2021r. ( czwartek).

Wyjazd o godzinie 9:00, jest całkowicie darmowy – organizowany w ramach projektu „Senio-RITA” współfinansowanego ze środków UE.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do specjalistów usług społecznych:
Mirosławy Więckowskiej i Marty Lutz numer kontaktowy: 59 821 48 35/36
Ilość osób ograniczona.

Projekt „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski