Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki

Nasz cel

Celem projektu Senio-RITA jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej (10 Lokalnych Punktów Usług Społecznych przy Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) oraz nowo powstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariatu (25 Punktów Świadczenia Usług Społecznych). Projekt wspierać ma osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, seniorzy, opiekunowie faktyczni) oraz animować lokalne środowisko na rzecz poprawy wizerunku i postrzegania osób starych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych.

Dowiedz się więcej
baner senio-rita

Aktualności

PIKNIK Senio-RITA w Kołczygłowach 13.09.2021Gmina Kołczygłowy

W sobotę, 4 września wraz z dożynkami gminnymi w Kołczygłowach odbył się Piknik SenioRITA. W pikniku wzięło udział około 50 osób (seniorzy, osoby niepełnosprawne, wolontariusze,…

więcej >>
Mobilne Poradnictwo Psychologiczne w gminie Parchowo 10.09.2021Gmina Parchowo

Miło nam poinformować że na terenie naszej gminy uruchomione zostało Mobilne Poradnictwo Psychologiczne. Do realizacji działania został zaangażowany jeden psycholog,  który przeprowadza indywidualne konsultacje psychologiczne…

więcej >>
Zaproszenie dla uczestników projektu z gminy Parchowo 10.09.2021Gmina Parchowo

Zapraszamy wszystkich seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami jak i ich opiekunów z terenu gminy Parchowo na wycieczkę do Faktorii Konia Trojańskiego w Oskowie, dnia 30…

więcej >>
Działania animacyjne w gminie Parchowo 10.09.2021Gmina Parchowo

W ramach projektu „Senio-RITA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w każdy czwartek od godziny 9:00 odbywają się zajęcia animacyjne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów…

więcej >>
Wyjazd integracyjno – animacyjny do Wdzydz Kiszewskich 10.09.2021Gmina Lipnica

W dniu 07 września 2021 r. uczestnicy projektu „Senio-RITA” z terenu gminy Lipnica zwiedzili Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.…

więcej >>
Senio-Rita Animacje w Gminie Tuchomie 06.09.2021Gmina Tuchomie

Miesiące lipiec i sierpień to czas nawiązywania relacji między uczestnikami klubów Senio-RITA i wzajemne poznawanie siebie. Ten letni czas w klubach poświęciliśmy na ustalenie priorytetów…

więcej >>
Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski