Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
poradnictwo

Funkcjonowanie mobilnego poradnictwa psychologicznego

Z mobilnego poradnictwa psychologicznego korzystają uczestnicy projektu Senio -RITA, którzy są mieszkańcami 9 gmin powiatu bytowskiego.

Od chwili rozpoczęcia realizacji projektu z mobilnego poradnictwa skorzystało 78 osób, na rzecz których przeprowadzono łącznie 488 godzin porad.

Wszystkich zainteresowanych do skorzystania z mobilnego poradnictwa psychologicznego zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub bezpośrednio z biurem PCPR w Bytowie pod numerem tel. 059 822 80 68 wew. 31.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski