Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
Logo SenioRITA

Jest już oficjalne logo!

Senio-RITA ma już swoje logo, które łączy kultury.

Projekt „Senio-RITA Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” to szereg usług oferowanych mieszkańcom, które swoją różnorodnością można porównać do hiszpańskiego wachlarza.

Logo Senio-RITy to właśnie połączenie tej kolorowej różnorodności na kaszubskiej ziemi.

A co w projekcie?
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie cały czas trwa rekrutacja dla mieszkańców z gminy Bytów. Zajęcia i spotkania będą się odbywać na świetlicy w miejscowościach:

  • Bytów MOPS,
  • Bytów, ul. Młyńska,
  • Niezabyszewo,
  • Pomysk Wielki,
  • Gostkowo,
  • Ząbinowice,
  • Udorpie,
  • Grzmiąca.

Każdy, kto chce wziąć udział w projekcie musi wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia, które są dostępne na stronie www.mopsbytow.pl lub w MOPS-ie w Bytowie.

Wypełnione formularze można przesłać drogą mailową lub złożyć osobiście w MOPS Bytów, ul. Miła 26a, 77-100 Bytów.

Zapraszamy!

Ilość miejsc ograniczona.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski