Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
Podpisanie partnerskiego wniosku

Podpisanie partnerskiego wniosku o dofinansowanie projektu Senio-RITA

W poniedziałek, 9 marca 2020 r. w siedzibie lidera projektu, w Urzędzie Miejskim w Bytowie doszło do podpisania partnerskiego wniosku o dofinansowanie projektu Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Celem projektu „SenioRITA” jest zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną. Założeniem projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz animacja lokalnego środowiska na rzecz poprawy wierunku i postrzegania osób starych, niepełnosprawnych, przewlekle chorcyh. Najważniejszym celem działań jest CZŁOWIEK zagrożony wykluczeniem oraz jego usprawnienie, profilaktyka i animacja.

Zadania:

  1. Utworzenie lokalnego Systemu Usług Społecznych Senio-RITA (działalność Gminnych i Powiatowego Punktu Usług Społecznych, wdrożenie systemu teleopieki domowej, świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich)
  2. Być zdrowym (rehabilitacja domowa, zajęcia profilaktyczno-ruchowe, pogadanki zdrowotne, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego)
  3. Być mądrym (mobilne poradnictwo psychologiczne, organizacja szkoleń i warsztatów, organizacja szkoleń z zakresu pielęgnacji/komunikacji i eliminacji stresu dla opiekunów faktycznych)
  4. Być aktywnym (piknik, organizacja warsztatów dla wolontariuszy, integracja, animacja)

Partnerami projektu są gminy: Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Powiat Bytowski, Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego „Zdrowie Nasze” oraz przedsiębiorstwo społeczne ALTRA Consultung sp. z o.o. non-profit.
Wartość projektu opiewa na kwotę 9,3 mln zł, w tym 95% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych
Realizacja projektu w latach 2020-2023.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski