Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki

Pierwsze spotkania uczestników projektu w gminie Miastko

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku rozpoczął nabór osób do projektu. Rekrutacja przebiega zgodnie z planem.

Spotkania odbywają się w siedzibie Lokalnego Punktu Usług Społecznych przy M-GOPS w Miastku oraz w wytypowanych do projektu świetlicach wiejskich tj. w Słosinku, Świerzenku, Dretyniu przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Na dzień 31.03.2021r. zrekrutowano do projektu 30 osób / senior +, osoby niepełnosprawne/.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski