Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
Plakat projektu

Plakat informacyjny projektu Senio-RITA

Gmina Bytów realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”.

Celem projektu jest dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych w okresie od 01 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu: 9 298 821,48 zł
Kwota dofinansowania z funduszy UE: 8 833 880,41 zł

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski