Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
Zostań animatorem

Rekrutacja uczestników projektu oraz animatorów w GOPS w Kołczygłowach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach nadal prowadzi rekrutację uczestników do projektu Senio – RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Do tej pory udało się nam zrekrutować 34 osoby tj. seniorzy i osoby niepełnosprawne.
Jednocześnie informujemy, że szukamy animatorów: zajęć taneczno – lokalnych (artystycznych), zajęć kreatywnych (manualno – plastycznych), zajęć kulinarnych, więcej informacji na stronie GOPS w Kołczygłowach.

Masz dobry kontakt z ludźmi? Dołącz do nas!

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski