Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki

Usługi opiekuńcze

Teleopieka domowa

Uczestnicy projektu są objęci usługą teleopieki domowej, która umożliwia stałe monitorowanie czynności życiowych seniorów. Użytkownicy są wyposażeni w zestawy składające się z telefonu komórkowego z kartą SIM oraz opaską SOS. Senior w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uruchomi przycisk SOS i bezpośrednio połączy się z całodobowym Centrum Monitoringu, które rozpocznie procedurę ratunkową (pogotowie, policja, straż pożarna).

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze i usługi asystenckie

W ramach projektu realizowane są usługi opiekuńcze na rzecz niesamodzielnych seniorów i osób niepełnosprawnych, blisko siebie zamieszkujących, nie będących spokrewnionymi ze sobą. Usługi odpowiadają na potrzeby osób niesamodzielnych i obejmują pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych oraz towarzyszenie podczas dnia codziennego (wspólne czytanie gazet, spacery, udział w życiu kulturalnym i animacyjnym). Opiekunowie z osobami niesamodzielnymi wspólnie robią zakupy, przygotowują posiłki, wykonują prace porządkowe w gospodarstwie domowym, ogródku i obejściu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze zakładają również interwencję podczas włączenia przycisku SOS oraz odwiedziny w szpitalu.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski