Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
Logo SenioRITA

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w Parchowie

W piątek, 23 lipca 2021 r. w GCKiB w Parchowie odbędzie się szkolenie w ramach realizacji projektu „Senio-RITA” dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami jak i ich opiekunów.
Szkolenie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami zaplanowane jest na godzinę 9:00, natomiast szkolenie dla opiekunów na godzinę 12:00.
Projekt „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim” jest współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy!!!

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski