Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zakończył rekrutację uczestników do projektu Senio-RITA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zakończył rekrutację uczestników do projektu Senio-RITA. Zakończyły się też prace remontowe na sali wiejskiej w Prądzonie, które polegały na wymianie stolarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne), modernizacji instalacji elektrycznej, modernizacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja toalet, w tym przystosowanie jednej z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich niezbędne wyposażenie. Wymieniono także punkty oświetleniowe oraz wykonano nowe okładziny podłogowe i ścienne w toaletach, na korytarzu i w szatni.

W dniu 13 lipca 2021 r., w Punkcie Integracji Społecznej przy sali wiejskiej w Prądzonie odbyło się spotkanie organizacyjne, na które zaproszono uczestników projektu. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Lipnica – Andrzej Lemańczyk.

W dniu 15.07.2021 r. odbyło się spotkanie wdrożeniowe z teleopieki, podczas którego 10 osób zakwalifikowanych do tego rodzaju wsparcia zostało zapoznanych z zasadami funkcjonowania i korzystania z urządzenia (telefon + opaska).

Osoby chętne do udziału w niniejszym projekcie prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Usług Społecznych w Lipnicy. w dni powszednie od 8.00 do 10.00, gdzie mogą zapisać się na listę rezerwową. Tel. 59 8217093.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski