Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki

Nabór do projektu Senio-RITA w gminie Borzytuchom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaprasza seniorów, osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i ich opiekunów do udziału w projekcie partnerskim Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Projekt wspierać ma osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – seniorów, opiekunów faktycznych oraz animować lokalne środowisko na rzecz poprawy wizerunku i postrzegania osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Celem projektu jest dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych w okresie od 01 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

W ramach projektu oferujemy m.in.:
– rehabilitację domową,
– system teleopieki,
– usługi asystenckie i opiekuńcze,
– poradnictwo psychologiczne,
– zajęcia profilaktyczno-ruchowe (zumba, joga, nordic walking, zajęcia taneczne),
– zajęcia animacyjne, warsztaty (gotowanie dietetyczne, kosmetyka, szycie, zielarstwo, majsterkowanie itp.),
– spotkania i wyjazdy integracyjne (pikniki, kino, teatr, muzeum itp.),

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub bezpośredni w GOPS w Borzytuchomiu ul. Zwycięstwa 56 lub pod numerem telefonu 59 8211317 lub poprzez kontakt mailowy: seniorita.borzytuchom@gmail.com

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski