Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
Usługi oferowane

Usługi oferowane przez PCPR w ramach projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie jako jeden z partnerów projektu „Senio-RITA, Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” odpowiedzialne jest za funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz za mobilne poradnictwo psychologiczne.

W chwili obecnej trwają prace dot. opracowania dokumentacji przetargowej na mobilne poradnictwo psychologiczne, z którego usług będą mogli skorzystać uczestnicy projektu.

Uruchomienie poradni przewidziane jest na lipiec 2021 roku.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski