Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
sprzęt rehabilitacyjny

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działająca w Powiatowym Punkcie Usług Społecznych  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie została utworzona w ramach projektu „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”, który współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem wypożyczalni jest doposażenie środowisk domowych uczestników projektu w celu usprawnienia ich funkcjonowania przy obniżonej sprawności i motoryce wynikającej z wieku i niepełnosprawności.

Wypożyczalnia znajduje się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie przy ul. Ks. dr Bolesława Domańskiego 2.

W ramach utworzonej wypożyczalni, uczestnicy projektu mogą wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny i dostępne urządzenia odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

Zamówienia na sprzęt przyjmowane są przez specjalistów usług społecznych w danej gminie na wniosku o nieodpłatne użyczenie sprzętu, a następnie przekazywane do biura Powiatowego Punktu Usług Społecznych znajdującego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, ul. Miła 26, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje dot. działalności wypożyczalni udzielają Specjaliści Usług Społecznych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie pod numerem telefonu: 059 822 80 68 wew. 31

Dokumenty do pobrania:

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski