Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
poradnictwo

Mobilne Poradnictwo Psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie uruchomiło Mobilne Poradnictwo Psychologiczne. Do realizacji działania zostało zaangażowanych 3 psychologów, którzy przeprowadzają indywidualne konsultacje psychologiczne w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. 

Zachęcamy uczestników projektu „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” do uczestniczenia w poradnictwie psychologicznym.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski