Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki

Trwałość projektu

Gmina Bytów (Partner Wiodący) oraz Gminy Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Powiat Bytowski, Fundacja Szpitala Bytowskiego „Zdrowie Nasze” oraz Altra Consulting spółka z o. o z Gdańska w ramach trwałości projektu partnerskiegoSenio-RITA”wyraża gotowość/planuje realizować działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów i wolontariuszy do 31 grudnia 2028 roku.

Gotowość do świadczenia 120 usług opiekuńczych w postaci teleopieki domowej. Usługa teleopieki domowej realizowana będzie w Gminie Bytów, Gminie Lipnica, Gminie Miastko, Gminie Trzebielino i Gminie Tuchomie.

33 opiekunów deklaruje gotowość świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych: Bytów 6 os., Borzytuchom 2 os., Kołczygłowy 2 os., Lipnica 4 os., Miastko 5 os., Parchowo 2 os., Studzienice 3 os., Trzebielino 6 os., Tuchomie 3 os.

43 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej deklaruje gotowość świadczenia usług asystenckich: Bytów 26 os., Borzytuchom 2 os., Kołczygłowy 3 os., Lipnica 2 os., Miastko 2 os., Parchowo 2 os., Studzienice 1 os., Trzebielino 3 os., Tuchomie 2 os.

43 wolontariuszy deklaruje gotowość wsparcia seniorów w swoich gminach: Bytów 11 os., Borzytuchom 2 os., Kołczygłowy 1 os., Lipnica 3 os., Miastko 10 os., Parchowo 2 os., Studzienice 2 os., Trzebielino 5 os., Tuchomie 7 os.

Działa 23 Punktów Animacji -zajęcia odbywają się minimum raz w miesiącu i prowadzone są przez wolontariuszy lub pracowników instytucji kultury oddelegowanych w ramach obowiązków służbowych (GOK, Biblioteka) Bytów 7 pkt ( Bytów ul Miła, Grzmiąca, Udorpie, Ząbinowice, Niezabyszewo, Gostkowo, Pomysk Wielki), Borzytuchom 1 pkt (Borzytuchom), Kołczygłowy 3 pkt (Kołczygłowy, Jezierzu i Gałąźni Wielkiej), Lipnica 1 pkt (Prądzona), Miastko 4 pkt (Słosinko, Świerzenko, Dretyń i Miastko), Parchowo 1 pkt (Parchowo), Studzienice 1 pkt (Studzienice), Trzebielino 2 pkt (Trzebielino, Suchorze), Tuchomie 3 pkt (Trzebiatkowo, Kramarzyny, Modrzejewo).

Kontynuowana jest działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Bytowie. W zasobach wypożyczalni jest blisko 300 sprzętów i pomocy, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu bytowskiego.

Działa 7 Rad Seniorów – Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie.

Aktywna pozostaje strona internetowa www.senio-rita.pl, na której zamieszczone są informacje nt. zdrowia i profilaktyki seniorów i osób niepełnosprawnych oraz akcji i animacji realizowanych w powiecie na ich rzecz.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski