Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
statuetki

Oddaj głos na Gminę Bytów!

Gmina Bytów została nominowana w jednej z kategorii plebiscytu Gazety Wyborczej Trójmiasto: Sztormy Europejskie – Kapitał Ludzki.

Od 24 lutego do 14 marca 2023 r. można oddawać głosy w 18. edycji plebiscytu Gazety Wyborczej Trójmiasto konkursu Pomorskie Sztormy 2022, w ramach którego przyznawane są nagrody w 9 kategoriach. W każdej dziedzinie nominowanych zostało pięć osób, instytucji, drużyn lub przedsięwzięć. Partnerem „Pomorskich Sztormów” jest samorząd województwa pomorskiego.

W ramach konkursu Pomorskie Sztormy 2022 przyznane zostaną Sztormy Europejskie za 2022 rok zarówno w dziedzinie Infrastruktura, jak i Kapitał Ludzki. Nagrodzone zostaną przedsięwzięcia, projekty i pomysły wyróżniające się, dofinansowane z Funduszy Europejskich, które przynoszą korzyści nie tylko lokalnym społecznościom, ale przede wszystkim mieszkańcom całego Pomorza.

Gmina Bytów została nominowana w kategorii Kapitał Ludzki za projekt „Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”.

W kategorii Sztormy Europejskie lista wybranych inicjatyw kształtuje się następująco w kategorii Sztorm Europejski – Kapitał Ludzki:

  1. Gmina Chmielno projekt: „Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego w  Gminie Chmielno”,
  2. Powiatowy Cech Rzemiosł Małych I Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców projekt: „Wzorcowe kształcenie zawodowe”,
  3. Miasto i Gmina Sztum projekt: „Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum”,
  4. Gmina Wicko projekt: „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Wicko”,
  5. Gmina Bytów projekt: „Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”.

Głosować można elektronicznie na stronie internetowej Pomorskich Sztormów do 14 marca 2023 r. Zwycięzców poznamy 23 marca 2023 r. na uroczystej gali.

Więcej informacji nt. projektu Gminy Bytów Senio-RITA: https://mopsbytow.pl/206-seniorita.html

Zachęcamy do głosowania i oddania głosu na projekt GMINY BYTÓW!

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski