Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
w tle osoba na wózku, tekst

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Z dniem 1 października 2023 roku ruszyła bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bytowskiego. Wydanie i odbiór sprzętu następuje w każdy roboczy wtorek w godzinach 11:00-15:00 po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 59 822 80 68 wew. 31.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w ramach zapewnienia trwałości projektu „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zachęca mieszkańców powiatu bytowskiego do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Szczegółowe informacje dot. wypożyczalni znajdują się na stronie internetowej PCPR w Bytowie.

w tle osoba na wózku, tekst
Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski